News Tagged "ComputerSweden"

Page 1 of 1

"Bankernas kunder utan säkerhet"

  • ComputerSweden
  • December 12, 2003

Först skrev han “Applied Cryptography” som snabbt blev standardverket om kryptering. Sedan började han tvivla på att kryptering var nyckeln till datasäkerhet.

Datasäkerhet, säger Bruce Schneier, står och faller med mänskligt omdöme. I stället för att jaga efter nya krypteringsmetoder bör vi komma ihåg gamla sanningar som att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Här svarar Bruce Schneier på Computer Swedens frågor om IT-säkerhet.

Vad brukar företag och myndigheter bortse från när det gäller IT-säkerhet?

– Människorna. De utgår från att säkerhet är ett tekniskt problem och tar till tekniska lösningar. Säkerhet är i själva verket ett socialt problem och det som behövs är sociala lösningar…

Sidebar photo of Bruce Schneier by Joe MacInnis.